กรุณาอ่านสเปคสินค้าให้เข้าใจก่อนการตัดสินใจในการสั่งซื้อทุกครั้ง ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนรับคืนสินค้า

นโยบายการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า การรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ต้องเกิดจากเป็นการส่งสินค้าผิดชนิด ไม่ต้องกับการสั่งซื้อ หรือความผิดจากการผลิตเท่านั้น(ยังอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน) ไม่รวมถึงกรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผิดเอง เช่น สั่งผิดรุ่น ผิดสี ผิดขนาด ซื้อไปแล้วไม่ถูกใจ หรือความเข้าใจผิดของลูกค้าเอง ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้นะครับรายละเอียดการรับประกัน มีดังนี้

ทางร้านยินดีรับประกันสินค้าเป็นเวลา 3 เดือน เฉพาะ Functional เท่านั้น (ไม่รวมรายละเอียดรูปลักษณ์จากภายนอกครับ)